http://www.sksf.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavicka2gk-is-87.jpglink

Bodovací systém Spolku košických študentov farmácie

O počte potrebných bodov za aktivitu, pre daný semester vždy rozhoduje prezídium. Tento počet je zverejnený na stránke www.sksf.sk, vždy na začiatku semestra. Pre získanie aktívneho členstva za aktuálny semester 2016/2017 je potrebné získať minimálne 35 bodov.

Schôdze:

- účasť na schôdzach - 5 bodov

- účasť na Valnom zhromaždení - 5 bodov

Podujatia

Hlavný/í organizátor/i podujatia: - FPF-DPP, Prelomový ples farmaceutov- 50 bodov

                                            - celodenné akcie s večernou prednáškou- 40 bodov

                                            - celodenné akcie bez večernej prednášky- 30 bodov

Pomoc pri celodenných akciách, vrátane DPP a plesu : podľa dĺžky a druhu pomoci: 5-15 bodov

Prednášky ( večerná najviac trojhodinová akcia):

- hlavný organizátor prednášky: 20 bodov

- pomoc pri príprave stolov, techniky, občerstvenia: 5-10 bodov

Párty (nočná viachodinová akcia):

- hlavný/í organizátor/i: 20-25 bodov

- pomoc pri vstupe, iná pomoc: 5-15 bodov

 

Iné akcie ( (typu Poklad UVLF, Mikulášska grilovačka...( viachodinová akcia))

- hlavný/í organizátor/i: 20-30 bodov

- pomoc pri týchto akciách v záv. od času a druhu: 5-15 bodov

 

Publikácie:

- publikačná aktivita na stránke www.sksf.sk, www.apatykar.cz, v časopise Ardo, Lekárnické listy, Lekárnik, Maxoviny... –za každých 5 riadkov textu ( TNR, veľkosť písma 12) – 1bod *

- iná publikačná aktivita - od 5 do 20 bodov*


*
v prípade publikácie jedného článku na viacerých miestach body sa nekumulujú

Mimoriadne pridelenie bodov:

- na podnet prezídia SKŠF - od 5 do 20 bodov

 

O pridelení bodov, ktorých počet nie je pevne určený rozhoduje prezídium SKŠF na ich najbližšom zasadnutí.

 

 

Pár slov o SKŠF

Spolok košických študentov farmácie (SKŠF) je občianske združenie zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 18.2.2011.

Sme študentskou organizáciou, ktorej hlavným poslaním je upevňovanie farmaceutického povedomia na verejnosti a aj medzi samotnými študentmi farmácie na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Čítať ďalej

2-z-dani

Partneri

250x250freeweb_SK.png
slek

SUVko

  dr max logo
apatykar jarlu
logo-zdl-oz