Spolok košických študentov farmácie

Adresa

Komenského 73,
Košice 041 81,
Slovensko

Kontakty

Adresa

Komenského 73,
Košice 041 81,
Slovensko

Kontakty

Patrik Balog

Prezident
prezident@sksf.sk
+421 944 009 850

Simona Gjašiková

Viceprezident pre interné záležitosti
viceprezident@sksf.sk

Beatrix Kázsmérová

Viceprezident pre externé záležitosti
external@sksf.sk
0917 780 491

Jana Morochovičová

Tajomník
tajomnik@sksf.sk

Dominika Kováčová

Predseda pre vzdelávacie aktivity
vzdelanie@sksf.sk

Marta Gallíková

Predseda pre kultúrno-spoločenské aktivity
kultura@sksf.sk

Bronislava Pokorná

Predseda pre digitálne médiá
digitalnemedia@sksf.sk

Viktória Pogányová

Predseda pre zahraničie
foreignaffairs@sksf.sk

Simona Hisirová

Predseda pre publikácie
publikacie@sksf.sk