Spolok košických študentov farmácie

Adresa

Komenského 73,
Košice 041 81,
Slovensko

Kontakty

Adresa

Komenského 73,
Košice 041 81,
Slovensko

Kontakty

Igor Ontek

Prezident
prezident@sksf.sk
0911 227 121

Simona Hisirová

Viceprezident pre interné záležitosti
viceprezident@sksf.sk
0902 831 899

Michal Sejna

Viceprezident pre externé záležitosti
external@sksf.sk
0917 243 954

Laura Fekeová

Tajomník
tajomnik@sksf.sk
0949 737 533

Michaela Šmírová

Predseda pre vzdelávacie aktivity
vzdelanie@sksf.sk
0910 548 155

Patrik Balog

Predseda pre kultúrno-spoločenské aktivity
kultura@sksf.sk
0944 009 850

Stela Javorská

Predseda pre digitálne médiá
digitalnemedia@sksf.sk
0911 834 983

Beatrix Kázsmérová

Predseda pre zahraničie
foreignaffairs@sksf.sk
0917 780 491