Správna Rada SKŠF

Prezident

Miloš Marcinčák
+421 908 793 095
prezident@sksf.sk

Viceprezident pre interné záležitosti

Peter Bilšák
+421 917 180 615
viceprezident@sksf.sk

Viceprezident pre externé záležitosti

Alexandra Hošková
+421 944 586 827
external@sksf.sk

Tajomník

Andrej Ján Hanzel
+421 907 220 527
tajomnik@sksf.sk

Predseda pre kultúru

Dávid Frandel
+421 915 300 733
kultura@sksf.sk

Predseda pre vzdelávanie

Romana Hajduková
+421 908 567 702
vzdelanie@sksf.sk

Predseda pre digitálne médiá

Alexandra Jevčáková
+421 917 747 037
digitalnemedia@sksf.sk

Predseda pre zahraničie

Nina Kostrová
+421 915 458 820
foreignaffairs@sksf.sk

Predseda pre publikácie

Emma Viznerová
+421 915 095 314
publikacie@sksf.sk

Dozorná Rada SKŠF

Mgr. Simona Hisirová
+421 902 831 899

Mgr. Jana Morochovičová
+421 918 091 768

Mgr. Bronislava Pokorná
+421 910 481 925