Spolok košických študentov farmácie

Adresa

Komenského 73,
Košice 041 81,
Slovensko

Kontakty

Adresa

Komenského 73,
Košice 041 81,
Slovensko

Kontakty

Patrik Balog

Prezident
prezident@sksf.sk
0944 009 850

Simona Hisirová

Viceprezident pre interné záležitosti
viceprezident@sksf.sk
0902 831 899

Beatrix Kázsmérová

Viceprezident pre externé záležitosti
external@sksf.sk
0917 780 491

Laura Fekeová

Tajomník
tajomnik@sksf.sk
0949 737 533

Viktória Pogányová

Predseda pre vzdelávacie aktivity
vzdelanie@sksf.sk

Simona Gjašiková

Predseda pre kultúrno-spoločenské aktivity
kultura@sksf.sk

Bronislava Pokorná

Predseda pre digitálne médiá
digitalnemedia@sksf.sk

Laura Lörincová

Predseda pre zahraničie
foreignaffairs@sksf.sk

Daniela Mikulová

Predseda pre publikácie
publikacie@sksf.sk

Pavlina Palušová

Dozorná rada
pavlina.palusova@sksf.sk
0910 438 441

Michal Sejna

Dozorná rada
michal.sejna@sksf.sk
0917 243 954