Spolok košických študentov farmácie

Adresa

Komenského 73,
Košice 041 81,
Slovensko

Kontakty

Adresa

Komenského 73,
Košice 041 81,
Slovensko

Kontakty

Igor Ontek

Prezident
prezident@sksf.sk
0911 227 121

Vladimír Vodhanel

Viceprezident
viceprezident@sksf.sk
0915 509 900

Ľudmila Džubáková

Tajomník
tajomnik@sksf.sk
0902 274 741

Lucia Kubicová

Hospodár
hospodar@sksf.sk
0904 115 481

Laura Kubíková

Predseda pre vzdelávacie aktivity
vzdelanie@sksf.sk
0948 888 622

Štefan Matyi

Predseda pre kultúrno-spoločenské aktivity
kultura@sksf.sk
0917 785 571

Šimon Salanci

Predseda pre digitálne médiá
digitalnemedia@sksf.sk
0914 109 909

Michal Sejna

Predseda pre zahraničie
foreignaffairs@sksf.sk
0917 243 954