Spolok košických študentov farmácie

Adresa

Komenského 73,
Košice 041 81,
Slovensko

Kontakty

Adresa

Komenského 73,
Košice 041 81,
Slovensko

Kontakty

Pavlína Palušová

Prezident
prezident@sksf.sk
0910 438 441

Kristína Čuláková

Viceprezident
viceprezident@sksf.sk
0914 150 996

Katarína Faturova

Tajomník
tajomnik@sksf.sk
0949 372 303

Štefan Matyi

Hospodár
hospodar@sksf.sk
0917 785 571

Denisa Kadáková

Predseda pre vzdelávacie aktivity
vzdelanie@sksf.sk
0915 092 183

Agáta Szabová

Predseda pre kultúrno-spoločenské aktivity
kultura@sksf.sk
0944 174 863