Bodovací systém

Bodovací systém Spolku košických študentov farmácie

O počte potrebných bodov aktivity pre dosiahnutie aktívneho členstva pre daný akademický rok rozhoduje prezídium. Tabuľka s bodmi sa aktualizuje aspoň raz za 2 mesiace.

Podmienky pre dosiahnutie aktívneho členstva (2022/2023):

– 8 bodov/ak. rok (6 bodov pre prvákov)
– po dosiahnutí stanovenej hranice, člen nadobúda status aktívny člen s platnosťou do konca ak. roka
– po skončení ak. roka bude prenesená 1/4 bodov do ďalšieho ak. roka (so zaokrúhlením nadol)
– členom prezídia/predsedom klubov, ktorí ukončili predošlý ak. rok vo svojej funkcii, sa na začiatku nového ak. roka pripíše automaticky 8-10 bodov
– získavať body sa bude dať od 1.9. do 30.6.

Udeľovanie bodov:

a) pomoc pri organizovaní: 1 – 3 body

  • 1 bod: malá pomoc
  • 2 body: pomoc stredného rozsahu
  • 3 body: veľká pomoc

b) organizátori akcií: 3 – 5 bodov

  • 3 body: malá akcia
  • 4 body: stredná akcia
  • 5 bodov: veľká akcia

c) mimoriadne body:

  • podľa uváženia prezídia – s povinnosťou uvedenia dôvodu, za čo boli udelené

Body navrhujú jednotliví členovia prezídia/predsedovia klubov a následne sa schvaľujú nadpolovičným súhlasom celého prezídia SKŠF na zasadnutí.