Bodovací systém Spolku košických študentov farmácie

O počte potrebných bodov za aktivitu, pre daný akademický rok rozhoduje prezídium. Tabuľka s bodmi sa aktualizuje aspoň raz za 2 mesiace.

Podmienky pre dosiahnutie aktívneho členstva (2019/2020):

– 8 bodov/ak. rok
– po dosiahnutí stanovenej hranice, člen nadobúda status aktívny člen s platnosťou do konca ak. roka
– po skončení ak. roka bude prenesená polovica bodov do ďalšieho ak. roka (so zaokrúhlením nadol)
– získavať body sa bude dať od 1.9. do 31.8.

Udeľovanie bodov:

a) pomoc pri organizovaní: 1 – 3 body

  • 1 bod: malá pomoc
  • 2 body: stredná rozsahu
  • 3 body: veľká pomoc

b) organizátori akcií: 3 – 5 bodov

  • 3 body: malá akcia
  • 4 body: stredná akcia
  • 5 bodov: veľká akcia

c) mimoriadne body:

  • podľa uváženia prezídia – s povinnosťou uvedenia dôvodu, za čo boli udelené

O pridelení bodov, ktorých počet nie je pevne určený rozhoduje prezídium SKŠF na ich najbližšom zasadnutí.