• 16
    16. Máj 2019

    Skúšobné obdobie letného semestra

    00:00 -23:00
    05/16/2019-07/12/2019