Aktuality

Dni pracovných príležitostí vol. 5

V dňoch 19.-20.3.2018 sa na pôde našej univerzity už po 5. krát uskutočnilo podujatie s názvom Farmaceuti pre farmaceutov – Dni pracovných príležitostí. Toto podujatie, už tradične, prebiehalo pod záštitou Spolku košických študentov farmácie (SKŠF), Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) a s podporou Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF).

Témou prvého dňa bol E-health- elektronizácia v zdravotníctve. Podujatie so začiatkom o 14:00 hodine otvorila pani prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., ktorá zúčastnením poskytla Informácie o štúdiu, uplatnení absolventov a možnostiach postgraduálneho vzdelávania študentov študijného programu farmácia na UVLF v Košiciach. Následne sa študentom prihovoril prezident SLeK PharmDr. Ondrej Sukeľ, ktorý nám priblížil aktuálny stav implementácie e-health v Slovenskej republike aj vízie tohto projektu do budúcnosti. Po ňom nám aktuálnu situáciu e-healtu mali priblížiť zástupcovia z NCZI, ktorí sa však nakoniec podujatia nemohli zúčastniť z dôvodu porady na MZ SR. Nasledovala krátka prestávka s malým občerstvením, po ktorej nám zástupkyňa BENU Slovensko Mgr. Oľga Lechmanová, priblížila problematiku Atopickej dermatitídy a možností jej liečby voľnopredajnými produktmi. Program prvého dňa ukončil Mgr. Palo Šariššký z Dream Pharmacy so svojou prednáškou.

V utorkové ráno k nám zavítali zástupcovia jednotlivých firiem, ktorí neváhali a hneď sa pustili do prípravy prezentačných stánkov. Pre našich študentov, si okrem malých prezentov, pripravili aj informácie o možnostiach ich uplatnenia v rámci danej spoločnosti a aktuálnych voľných pracovných pozíciách. V prednáškovej miestnosti Pavilónu chemických disciplín (PCHD) už od skorého rána prebiehal workshop s názvom Farmaceut 2020 (keď budúcnosť je teraz) organizovaný spoločnosťou SUVko coaching. Po ňom nasledovali prednášky zamerané na prezentáciu jednotlivých spoločností našim študentom. Tie začala zástupkyňa SLeK, po ktorej nasledovali: KRKA Slovensko, BENU ČR a SR, Pilulka, Lékárny L95, Dr.Max a Servier. Študenti, ktorí sa ich zúčastnili mali možnosť zistiť odpovede na svoje otázky týkajúce sa zamestnania, podmienok prijatia, rôznych zamestnaneckých výhod a podobne.

Na záver by som rada poďakovala všetkým zúčastnením firmám a študentom, za ich ochotu, podporu a pomoc pri organizácii. Veríme, že si naši študenti odniesli množstvo a zaujímavých informácií týkajúcich sa ich budúceho povolanie. (Soňa Mitrovská- hospodár SKŠF)

Next Article

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *