• 12
    12. Júl 2019

    Skúšobné obdobie letného semestra

    00:00 -23:00
    07/12/2019-07/12/2019