Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
máj
máj
máj
máj
máj
1
 • Skúšobné obdobie letného semestra
  Skúšobné obdobie letného semestra
  00:00 -23:00
  06/01/2019-07/12/2019

2
 • Skúšobné obdobie letného semestra
  Skúšobné obdobie letného semestra
  00:00 -23:00
  06/02/2019-07/12/2019

3
 • Skúšobné obdobie letného semestra
  Skúšobné obdobie letného semestra
  00:00 -23:00
  06/03/2019-07/12/2019

4
 • Skúšobné obdobie letného semestra
  Skúšobné obdobie letného semestra
  00:00 -23:00
  06/04/2019-07/12/2019

5
 • Skúšobné obdobie letného semestra
  Skúšobné obdobie letného semestra
  00:00 -23:00
  06/05/2019-07/12/2019

6
 • Skúšobné obdobie letného semestra
  Skúšobné obdobie letného semestra
  00:00 -23:00
  06/06/2019-07/12/2019

7
 • Skúšobné obdobie letného semestra
  Skúšobné obdobie letného semestra
  00:00 -23:00
  06/07/2019-07/12/2019

8
 • Skúšobné obdobie letného semestra
  Skúšobné obdobie letného semestra
  00:00 -23:00
  06/08/2019-07/12/2019

9
 • Skúšobné obdobie letného semestra
  Skúšobné obdobie letného semestra
  00:00 -23:00
  06/09/2019-07/12/2019

10
 • Skúšobné obdobie letného semestra
  Skúšobné obdobie letného semestra
  00:00 -23:00
  06/10/2019-07/12/2019

11
 • Skúšobné obdobie letného semestra
  Skúšobné obdobie letného semestra
  00:00 -23:00
  06/11/2019-07/12/2019

12
 • Skúšobné obdobie letného semestra
  Skúšobné obdobie letného semestra
  00:00 -23:00
  06/12/2019-07/12/2019

13
 • Skúšobné obdobie letného semestra
  Skúšobné obdobie letného semestra
  00:00 -23:00
  06/13/2019-07/12/2019

14
 • Skúšobné obdobie letného semestra
  Skúšobné obdobie letného semestra
  00:00 -23:00
  06/14/2019-07/12/2019

15
 • Skúšobné obdobie letného semestra
  Skúšobné obdobie letného semestra
  00:00 -23:00
  06/15/2019-07/12/2019

16
 • Skúšobné obdobie letného semestra
  Skúšobné obdobie letného semestra
  00:00 -23:00
  06/16/2019-07/12/2019

17
 • Skúšobné obdobie letného semestra
  Skúšobné obdobie letného semestra
  00:00 -23:00
  06/17/2019-07/12/2019

18
 • Skúšobné obdobie letného semestra
  Skúšobné obdobie letného semestra
  00:00 -23:00
  06/18/2019-07/12/2019

19
 • Skúšobné obdobie letného semestra
  Skúšobné obdobie letného semestra
  00:00 -23:00
  06/19/2019-07/12/2019

20
 • Skúšobné obdobie letného semestra
  Skúšobné obdobie letného semestra
  00:00 -23:00
  06/20/2019-07/12/2019

21
 • Skúšobné obdobie letného semestra
  Skúšobné obdobie letného semestra
  00:00 -23:00
  06/21/2019-07/12/2019

22
 • Skúšobné obdobie letného semestra
  Skúšobné obdobie letného semestra
  00:00 -23:00
  06/22/2019-07/12/2019

23
 • Skúšobné obdobie letného semestra
  Skúšobné obdobie letného semestra
  00:00 -23:00
  06/23/2019-07/12/2019

24
 • Skúšobné obdobie letného semestra
  Skúšobné obdobie letného semestra
  00:00 -23:00
  06/24/2019-07/12/2019

25
 • Skúšobné obdobie letného semestra
  Skúšobné obdobie letného semestra
  00:00 -23:00
  06/25/2019-07/12/2019

26
 • Skúšobné obdobie letného semestra
  Skúšobné obdobie letného semestra
  00:00 -23:00
  06/26/2019-07/12/2019

 • Promócie v Štátnom divadle v Košiciach
  Promócie v Štátnom divadle v Košiciach
  00:00 -23:00
  06/26/2019-06/27/2019

27
 • Skúšobné obdobie letného semestra
  Skúšobné obdobie letného semestra
  00:00 -23:00
  06/27/2019-07/12/2019

 • Promócie v Štátnom divadle v Košiciach
  Promócie v Štátnom divadle v Košiciach
  00:00 -23:00
  06/27/2019-06/27/2019

28
 • Skúšobné obdobie letného semestra
  Skúšobné obdobie letného semestra
  00:00 -23:00
  06/28/2019-07/12/2019

29
 • Skúšobné obdobie letného semestra
  Skúšobné obdobie letného semestra
  00:00 -23:00
  06/29/2019-07/12/2019

30
 • Skúšobné obdobie letného semestra
  Skúšobné obdobie letného semestra
  00:00 -23:00
  06/30/2019-07/12/2019