http://www.sksf.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavicka2gk-is-87.jpglink

Spolok košických študentov farmácie

Darujte nám vaše 2% z daní

Spolok košických študentov farmácie (SKŠF) je občianske združenie zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 18.2.2011.

Sme študentskou organizáciou, ktorej hlavným poslaním je upevňovanie farmaceutického povedomia na verejnosti a aj medzi samotnými študentmi farmácie na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Našim zámerom je vytvoriť priestor a možnosť študentom na sebarealizáciu a alternatívu k dnešnej vlne pasivity a nezáujmu mladých ľudí o okolité dianie či už vo verejnom živote, alebo v tom profesionálnom, na ktorý sa pripravujú.

Ako nám môžete poukázať svoje 2% z daní?

Pri vyplňovaní svojho daňového priznania zadáte naše údaje v časti poukazovania 2%

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

 1. ZAMESTNANEC – používa VYHLÁSENIE  a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE (ak použijete iné tlačivo Vyhlásenia, je to v poriadku – musí však obsahovať správne údaje v súlade s §50 Zákona o dani z príjmov)
 2.  FYZICKÁ  OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
  a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A)
  b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B)
 3. POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):
  a) POTVRDENIE od vysielajúcej organizácie
  b) POTVRDENIE od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti
 4. PRÁVNICKÁ OSOBA – daňové priznanie právnických osôb

 

Všetky naše údaje nájdete v centrálnom registri poberateľov 2% z dane alebo nižšie. Vopred Vám všetkým ďakujeme za podporu.

Informácie o určenej právnickej osobe

Názov: Spolok košických študentov farmácie
Forma: Občianske združenie
Rok registrácie 2015
Dátum registrácie: 26. 11. 2015 11:56:12
Dátum poslednej zmeny: 26. 11. 2015 11:56:12
Evidenčné číslo: 5666
IČO: 42241286
SID
Ulica: Komenského 73
Mesto: Košice - Sever
PSČ: 04181
Okres: Košice I
Štát: Slovenská republika

Bankové účty:

Číslo účtu: SK3075000000004015825599   Československá obchodná banka, a.s.   

Pár slov o SKŠF

Spolok košických študentov farmácie (SKŠF) je občianske združenie zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 18.2.2011.

Sme študentskou organizáciou, ktorej hlavným poslaním je upevňovanie farmaceutického povedomia na verejnosti a aj medzi samotnými študentmi farmácie na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Čítať ďalej

2-z-dani

Partneri

250x250freeweb_SK.png
slek

SUVko

  dr max logo
apatykar jarlu
logo-zdl-oz